BrianTracy – Kết thúc bán hàng – Đòn quyết định

BrianTracy – Kết thúc bán hàng – Đòn quyết định

Chương 1 : Phát trin khnăng bán hàng thuyết phc ………………………………………………………… 8
1.1. Tinh th
n vng vàng …………………………………………………………………………………………….. 8
1.2. T
làm chcuc đời …………………………………………………………………………………………….. 8
1.3. S
n sàng làm vic chăm ch…………………………………………………………………………………. 10
1.4. Tham v
ng và khát khao ……………………………………………………………………………………… 10
1.5. Xây d
ng sự đồng cm và thu hiu………………………………………………………………………. 11
1.6. Làm giàu ch
m nhưng chc………………………………………………………………………………….. 12
1.7. Ch
n đúng sn phNm cho bn……………………………………………………………………………….. 14
1.8. L
p trình để thành công ………………………………………………………………………………………. 15
1.9. Thay
đổi suy nghĩ, thay đổi cuc đời ……………………………………………………………………… 16
1.10. H
c trong khi di chuyn ………………………………………………………………………………………. 19
1.11. Nh
ng câu hi thn k………………………………………………………………………………………… 20
1.12. S
c mnh ca li gi ý ……………………………………………………………………………………….. 20
1.13. Bài th
c hành …………………………………………………………………………………………………….. 22
Ch
ương 2 : Yếu ttâm lý trong kết thúc bán hàng …………………………………………………………… 23
2.1.
Đừng nói dài ……………………………………………………………………………………………………… 23
2.2. Nh
n ra du hiu mua hàng ………………………………………………………………………………….. 25
2.3. T
i sao khách hàng không mua? …………………………………………………………………………… 27
2.4. T
i sao vic kết thúc li khó khăn? ………………………………………………………………………… 28
2.5. Ch
ờ đợi điu tt đẹp nht …………………………………………………………………………………….. 30
2.6. Không n
n lòng …………………………………………………………………………………………………. 31
2.7. Khách hàng là trên h
ết ………………………………………………………………………………………… 31
2.8. B
ước sóng khác nhau ………………………………………………………………………………………….. 32
2.9. S
quý mến là cn thiết ……………………………………………………………………………………….. 32
2.10. Bài t
p thc hành ……………………………………………………………………………………………….. 33
Ch
ương 3 : Xlý li tchi ………………………………………………………………………………………… 34
3.1. Quy t
c 6 ………………………………………………………………………………………………………….. 34
3.2. X
lý li tchi …………………………………………………………………………………………………. 34
3.3. H
p đồng triu đô ca tôi …………………………………………………………………………………….. 36
3.4. 9 l
i tchi phbiến bn cn trli ……………………………………………………………………… 37
3.5. Ti
ến thng đến câu hi kết thúc bán hàng ……………………………………………………………….. 39
3.6. Cách k
ết thúc “nhng li tchi cui cùng” …………………………………………………………… 39

3
3.7. Bài t
p thc hành ……………………………………………………………………………………………….. 43
Ch
ương 4 : Nm vng ththut kết thúc (1) …………………………………………………………………… 45
4.1. Chu
Nn bmi khách hàng đặt hàng ……………………………………………………………………….. 45
4.2. K
ết thúc “mt xích” ……………………………………………………………………………………………. 45
4.3. K
ết thúc bng li mi đặt hàng …………………………………………………………………………….. 48
4.4. X
lý phn đối vgiá ………………………………………………………………………………………….. 49
4.5. K
ết thúc “ti hu thư” …………………………………………………………………………………………. 55
4.6. T
m quan trng ca giá c? ………………………………………………………………………………….. 56
4.7. Bài t
p thc hành ……………………………………………………………………………………………….. 56
Ch
ương 5 : Nm vng ththut kết thúc (2) …………………………………………………………………… 58
5.1. K
ết thúc ph……………………………………………………………………………………………………… 58
5.2. Cách k
ết thúc la chn ………………………………………………………………………………………… 59
5.3. K
ết thúc mc định ………………………………………………………………………………………………. 59
5.4. K
ết thúc bng cách ám chkhách hàng có thkhông mua được hàng ………………………….. 60
5.5. K
ết thúc bng cách tóm tt …………………………………………………………………………………… 61
5.6. Cách k
ết thúc kiu “cún cưng” ……………………………………………………………………………… 61
5.7. Cách k
ết thúc kiu Ben Franklin …………………………………………………………………………… 63
5.8. Cách k
ết thúc sdng đơn đặt hàng ………………………………………………………………………. 64
5.9. Cách k
ết thúc bng cách kcâu chuyn liên quan ……………………………………………………. 65
5.10. K
năng kết thúc khi khách hàng mun kho giá …………………………………………………….. 66
5.11. Cách k
ết thúc khi sp để vut mt cuc bán hàng …………………………………………………….. 68
5.12. Cách k
ết thúc nhgi ý ca khách hàng ………………………………………………………………… 69
5.13. Bài t
p thc hành ……………………………………………………………………………………………….. 71
Ch
ương 6 : Gp đôi năng sut – Gp đôi thu nhp ……………………………………………………………. 72
6.1. B
n nghĩ thế nào vthi gian? ……………………………………………………………………………… 72
6.2.
Định lut v3 hot động ……………………………………………………………………………………… 72
6.3. Th
c dy trong tình trng tht nghip ……………………………………………………………………. 73
6.4. Lo
i bnguyên nhân lãng phí thi gian trong bán hàng ……………………………………………. 73
6.5. V
n dng quy tc 80/20 ………………………………………………………………………………………. 81
6.6. M
i thứ đều có thhc ……………………………………………………………………………………….. 82
6.7. Doanh l
i tnăng lượng đầu tư…………………………………………………………………………….. 83
6.8. Bài t
p thc hành ……………………………………………………………………………………………….. 83
K
ết lun ………………………………………………………………………………………………………………………… 8

BrianTracy – Kết thúc bán hàng – Đòn quyết định

 

Những đòn tâm lý trong bán hàng,
Review Kết thúc bán hàng — Đòn quyết định,
Sách nói Kết thúc bán hàng – Đòn quyết định,
Tải sách kết thúc bán hàng Đòn quyết định,
Kết Thúc Bán Hàng Đòn Quyết Định mobi,
Người bán hàng vĩ đại Nhất thế giới PDF,
Kỹ năng kết thúc bán hàng,
Người Bán hàng Vĩ Đại Nhất thế Giới (Tập 2 PDF)

BrianTracy – Kết thúc bán hàng – Đòn quyết định

===================================================

■ Youtube : Đăng ký kênh https://bit.ly/3pnyGyu
Youtube : Xem toàn bộ video https://bit.ly/3mvjKN8
================================================

■ Dịch vụ Marketing https://bit.ly/3wmLo2J
Dịch vụ hệ thống email https://bit.ly/3qmTaqz
Website Design : https://bit.ly/2Y2jZ9g
Dịch vụ quản trị website giá hợp lý https://bit.ly/3qHf3CE

==============================================

■ Mua hosting + domain tại đây : https://bit.ly/3zFwOmM
Sendy :https://bit.ly/3FMVhL0
Tham Gia Kết nối và cùng nhau chia sẻ Nha 500 Anh Em
https://bit.ly/3sSeHdN

“Tranh xốp dán Tường http://huwom.com/
===============================”
■ Ủng hộ kênh & để phát triển và tiếp tục phục vụ cộng đồng nhiều hơn
donate : Paypal : cuongptic@gmail.com

===============================
Nhãn hàng cần quảng cáo , đặt Link hay banner, Liên hệ
■ Liên Hệ Hỗ trợ Whatsap /Zalo/ Hotline (084) 08.62-74.62.63
===============================
■ Hợp tác cùng người nổi tiếng phát triển thương hiệu cá nhân
Phát triển thương hiệu doanh nghiệp
===============================

Liên hệ : kết nối hoặc hỗ trợ

■ Liên Hệ Hỗ trợ :
Whatsap /Zalo/ Hotline (084) 08.62-74.62.63
Website : https://bit.ly/3Cijs1P

#WebisteAdsense
#thietkeWebiste
#Marketingdoanhnghiep
#HethongMarketing

1000 Bài Học Danh Nhân
https://eduapps.biz/1000bhdn/OSDD
===================
30 Ngày Thói Quen
https://eduapps.biz/30ntq/OSDD
===================
Học tiếng Anh mỗi ngày
https://eduapps.biz/ucan/OSDD
===================
Kinh doanh 5 phút
https://eduapps.biz/kd5p/OSDD
===================
365 Ngày Phát Triển Bản Thân
https://eduapps.biz/ptbt365/OSDD
===================
Hỗ trợ Whatsap /Zalo/ Hotline (084) 08.62-74.62.63

BrianTracy – Kết thúc bán hàng – Đòn quyết định

=========================================

BrianTracy – Kết thúc bán hàng – Đòn quyết định

ĐỌC SÁCH MỖI NGÀY
Bạn cần hỗ trợ về Sách
Được review, hay có thông tin về sách inbox : Zalo 08.62.74.6263

https://huinvn.com/sach-doc-ke-sach-lam-giau-trong-kinh-doanh.html
https://huinvn.com/nhung-cuon-sach-hay-nhat-moi-thoi-dai-nen-doc-trong-doi.html

 

=======================================

Camera giám sát trọn bộ

Trọn bộ FULL HD 5 Camera HIKVISION

123 
123 
2,750,000 

CAMERA HIKVISION

Camera IP DS-2CD2423G0-IW

1,850,000 

CAMERA HIKVISION

Camera IP DS-2CD2T43G0-I5

2,200,000 

CAMERA HIKVISION

Camera IP DS-2CD2T43G0-I8

Giảm giá!

CAMERA HIKVISION

Camera IP DS-2CD2323G0-IU

1,980,000 
Giảm giá!

CAMERA HIKVISION

Camera IP DS-2CD2323G0-I

1,980,000 
Giảm giá!
1,480,000 
Giảm giá!
Giảm giá!
3,010,000