Dịch vụ đầu số 1800 1900

Dịch vụ đầu số 1800 1900

  • Dịch vụ 1800/1900 là dịch vụ cho phép người gọi thực hiện cuộc gọi tới nhiều đích khác nhau thông qua một số điện thoại duy nhất trên toàn quốc.

ØKhuyến khích khách hàng gọi và là    kênh giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.

Ø Dễ dàng quảng bá với một số điện

   thoại duy nhất trên toàn quốc

Ø Tổ chức nhiều các đích đến khác    nhau linh hoạt theo thời gian

Dịch vụ đầu số 1800

Doanh nghiệp đăng dịch vụ:

Thích hợp cho các doanh nghiệp trong công tác hỗ trợ và chăm sóc khách hàng. một cách chuyên nghiệp và tập chung

Người sử dụng dịch vụ:

Không phải trả cước cuộc gọi

Có thể gọi tại bất kỳ nơi nào mà chỉ cần nhớ một số duy nhất

Người gọi : thực hiện cuộc gọi được miễn phí qua một số ĐT duy nhất trên toàn quốc.

Cước phí: tính vào doanh nghiệp đăng ký dịch vụ 1800.

 

Dịch vụ đầu số 1800

  • Kết nối số đích ( Tối đa 10 số đích)
  • Hoặc kết nối server 

 

  • SIP Trunking hay còn gọi là dịch vụ đường dây trung kế thoại chạy giao thức SIP
  • Kết nối từ server thoại 1800 của khách hàng tới hệ thống IMS của VNPT.

Dịch vụ đầu số 1900

Cho phép người sử dụng thực hiện cuộc gọi, nhắn tin để truy cập các thông tin giải đáp hoặc giải trí và thương mại của nhà cung cấp dịch vụ thông tin thông qua một số truy nhập thống nhất trên toàn quốc

 

Dịch vụ đầu số 1800 1900

 

Dịch vụ đầu số 1800 1900