Camera 3G 4G Ngoài Trời Xem đêm tầm xa lên tới 15m

2,950,000 

 Camera 3G 4G Ngoài Tri

 Công ngh tiết kim Data 3G 4G

 Xem đêm có màu sc vi tm xa lên ti 15m

 Phát hin con ngưi công ngh AI

 Đ phân gii Full HD 1080P sc nét

 H tr th nh lên ti 128GB

 D dàng xem và điu khin t xa qua Smartphone