Cảnh báo Chuông và đèn Nhà Thông Minh WAS1

  • Phát chuông và đèn khi cảnh báo
  • Có nguồn pin dự phòng hoạt động được 2 tiếng
  • Hoạt động độc lập không cần trung tâm (Gateway)
  • Kết hợp nhiều thiết bị nhà thông minh SmartZ PM (Camera, cảm biến cửa, PIR, chuông, Google Home, Alexa…)
  • Chia sẻ không giới hạn số lượng người cùng dùng

Contact for support and advice 

Hotline: 0916.33.99.80, Zalo 0916.33.99.80 CONTACT US TODAY

XEM THÊM : CHUÔNG BÁO KHÁCH THÔNG MINH